Muut palvelut

Laaja palveluntarjonta

Haluamme olla varmoja työmme laadusta ja pyrimmekin käyttämään vain omia työntekijöitä tai aikaisemmin hyväksi havaittuja kumppaneita. Alihankintaa käytämme vain projekteissa, joissa vaaditaan jonkin tietyn alan erikoisosaamista. Olemme vuosien aikana keränneet ammattitaitoisen yhteistyöverkoston, joten voimme hyvällä omalla tunnolla suositella eri alojen ammattilaisia.